06 130 727 43 info@depraktijkvannu.nl

Training liefdevol ouderschap

Liefdevol begeleiden van de prachtige kinderen van nu.
Inschrijven
E

Heb je regelmatig een conflict met je kind(eren)?

Je baalt ervan, want je wilt geen conflict. Je wilt liefdevol contact.

E

Waarom gaat alles zo moeizaam?

Leer over de vaak sensitieve kinderen van nu die met een zielsmissie ter wereld komen en zich daar niet vanaf laten brengen.

E

Ik voel me machteloos. Hoe kan ik mijn kind helpen?

Leer over familiedynamiek, over spiegelen en projecteren en hoe dat impact heeft op de relatie met je kind. Hoe begeleid je je kind als dat overledenen ziet en emoties van anderen oppikt?

E

Wil je ontdekken hoe je jouw kind liefdevol kunt begeleiden?

Leer door een andere bril leer kijken.

Stella (8 jaar): Wie boos is op een ander, is eigenlijk verdrietig op zichzelf. (bron: Omdenken)

De training

Training waarin je leert om een veilige bedding en een liefdevolle verbinding te hervinden of bouwen in de relatie met de prachtige kinderen van nu.

De training kent 7 modules van 3 uur op donderochtenden van 10:00-13:00 uur op de Isabella Kaserne in Vught. De ervaringen met jullie eigen kinderen zijn cases die we kunnen delen, zodat we van elkaar leren en we praktijkvoorbeelden hebben om mee aan de slag te gaan.

We maken contact met ons onderbewuste om daar antwoorden te vinden. Omdat zo’n 90% van ons gedrag onbewust is, is dat de manier om tot nieuwe inzichten te komen.

Data: 07/04 – 21/04 – 12/05 – 02/06 – 16/06 – 30/06 – 14/07

Kosten: € 455,- voor particulieren. Zakelijke klanten betalen een aangepast tarief.

Happy ouders, happy kids…

“Doe kennis, inzichten en vaardigheden op, over de hoogsensitieve, spirituele kinderen van nu en jezelf, die jou en je gezin helpen om liefdevol in verbinding te zijn en blijven.

Onderwerpen die aan bod komen

De kinderen van nu zijn op deze wereld gekomen met een zielsmissie en de laatste generaties zijn niet goed meer in staat om zich aan te passen, als dat het leven en vervullen van deze missie in de weg staat. Zo krachtig zijn deze kinderen. Dat kan thuis en op school tot wrijving en conflicten leiden als je je daar niet bewust van bent. Daarom leer je in deze training wie deze kinderen zijn. Je leert hoe je ze een veilige bedding kunt geven, hetgeen voor een goede hechting, zeker in de eerste jaren, van belang is. Het voorkomt problemen op latere leeftijd. Als je nu tegen problemen aanloopt, leer je anders kijken naar die problemen en krijg je inzichten en handvatten die je helpen om het anders te gaan doen, waardoor de rust langzaam kan terugkeren in het gezin en in de onderlinge relaties in het gezin.

De hoogsensitieve, spirituele kinderen van nu

Wie zijn deze kinderen, waar komen ze vandaan, wat komen ze doen? Hoe manifesteren zij zichzelf in deze wereld? Hoe komt het dat dit tot wrijving en conflicten leidt? Waarom gaat school zo moeizaam? Wat hebben ze nodig? Wat doe je om in de verbinding te blijven en uit conflicten? Hoe leer je vertrouwen op je kind en het kind te volgen in plaats van te sturen? Hoe begeleid je je spirituele kind als het overledenen ziet? Hoe leer je je kind bij zichzelf te blijven, wanneer het emoties van andere mensen oppikt? Hoe kun je je kind helpen zijn of haar energie zuiver te houden? Het is een greep uit de informatie. De vragen die in de groep leven, zullen zeker ook richting geven aan de invulling.

Erkennen

Niks zo moeilijk om de ander te erkennen in zijn of haar pijn, met name doordat je zelf vaak geraakt wordt in jouw pijn in een conflict. Toch ligt dit aan de basis van een liefdevol gesprek, waarin we niet in verwijten vervallen. Het doel van een gesprek is om elkaar te horen en begrijpen. Daartoe is het belangrijk om te checken of je de ander goed begrepen hebt, of wat jij gehoord hebt, ook is wat de ander bedoeld heeft. Daarnaast is de behoefte aan erkenning enorm groot. Ieder kind en ook iedere volwassene verlangt ernaar om gehoord en gezien te worden. Dat is de basis van een veilige relatie. Daar gaan we mee oefenen.

Overleven en aanpassing

We komen voort uit een cultuur van straffen en tegenwoordig ook en misschien meer belonen. Ingebakken in onze cultuur is dat we moeten voldoen en moeten presteren. Als we dat niet doen, krijgen we op onze kop. We voelen de afkeuring of teleurstelling van ouders als het niet gaat zoals verwacht en gehoopt. We gaan ons als kind dus aanpassen en meten ons gedrag aan om te overleven. Gedrag dat goedgekeurd wordt, minder straf oplevert et cetera. We onderzoeken wat jouw overlevingsgedrag is. Op het moment dat je daarin schiet, ben je niet trouw aan jezelf. Je doet jezelf ‘geweld’ aan door jezelf, je gevoel en je verlangen weg te drukken. Dat wringt, wat je misschien niet bewust zo ervaart. Je kind voelt dat echter wel. Dat is aanleiding om je te gaan spiegelen. We kijken ook naar de overlevingsstrategieën van je kind. De nieuwe generaties zijn echter zo krachtig in het volgen van hun zielenpad dat aanpassen niet goed lukt. Dat leidt dat ook tot enorme frustraties.

Spiegelen en projecteren

De kinderen van nu zijn meesters in het spiegelen van ouders en begeleiders of docenten. Ze voelen waar het bij jou knelt en waar je niet trouw bent aan jezelf. Ze spiegelen dat aan jou. Dat is hun manier om je dat te vertellen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf boos doen, als jij veel boosheid hebt weggedrukt, wat nog in een vaatje verborgen zit ergens in je systeem. Als je de boodschap niet oppikt, gaan ze harder werken, nog bozer worden bijvoorbeeld. Net zolang tot jij de boodschap oppikt. Zolang je dat niet doet, is het niet veilig. De warme, liefdevolle band is soms, na lange tijd over en weer boos doen, ver te zoeken. Daarnaast projecteren we onze pijn op de ander, als we niet bewust hebben wat er precies gebeurt. Ook hiermee gaan we aan de slag. We gebruiken de eigen situatie om patronen beter te snappen.

Familiesystemen

We zijn ‘belast’ met hoe onze ouders en voorouders ons hebben opgevoed en met ons eigen lot. Iedereen heeft een rugzak, groot of klein. Soms heb je al stukjes verwerkt, vaak is de rugzak nog gevuld met onverwerkte ervaringen. Kinderen zijn loyaal aan ouders. Ze zijn dan ook afhankelijk van ouders. Ze dragen mee in de lading die in jouw rugzak zit en dat is natuurlijk te zwaar. Om een kind vrij te kunnen laten opgroeien, is het noodzakelijk dat jij verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen rugzak. Daarmee bied je je kind de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf. We kijken naar jouw familiesysteem om dit te begrijpen.

Verantwoordelijkheid geven en nemen: loslaten

Ter afronding kijken we terug op alle inzichten die je gekregen hebt en we kijken vooruit. De kinderen van nu willen zelfbeschikking en verlangen ernaar om gelijkwaardig benaderd te worden. Hoe kun je dat gaan invullen? Welke inzichten helpen je om je kind te laten zijn wie het is? Daarvoor moet het projecteren van jouw behoeften vanuit jouw pijn op je kind stoppen. Welke stappen ga je ondernemen om hierin verder te groeien. Wat zijn jouw voornemens en doelen? Door een beeld te scheppen van wat je in de toekomst wenst voor jezelf en je kind, zet je dat uit als intentie. Een ankertje dat je helpt om de stappen te zetten die je je voorneemt.

Inzichten

Wat is spiegelen en projecteren. Wat betekent het dat je kind hoogsensitief is, wat heeft het nodig. Hoe maak je verbinding en hoe begeleid je deze pure kinderen. Wat is een familiesysteem? Waar is er onbalans? Wat kun je doen om balans en daarmee rust in het systeem te krijgen? Iedereen zal iets anders uit de cursus van jouw keuze halen. Dat is afhankelijk van het doel waarmee je komt.

Vertrouwen

Door de kennis en inzichten die je opdoet, weet je waar je zelf mee aan de slag kunt. Waar liggen lessen die je zelf kunt oppakken. Als je weet wat je kind wil, wat het nodig heeft, kun jij met deze inzichten anders gaan reageren. Het geeft verrtouwen dat je weet wat de bron voor onrust en conflicten is. Al zijn ze daarmee niet meteen opgelost. Verwerken van oude pijn en vaardigheid opdoen vergen nu eenmaal tijd en oefening.

Verandering

Door de inzichten en ervaringen, verdwijnt er een stuk onrust. Daarvoor in de plaats komt bijvoorbeeld acceptatie, rust, loslaten. Je leert patronen te herkennen en daardoor bewust anders te kiezen. Spiegelgedrag en projecties worden makkelijker herkenbaar en bespreekbaar.

Ja! Ik wil mijzelf en mijn kinderen zien en erkennen en een liefdevolle, veilige basis bieden aan mijn kinderen.