06 130 727 43 info@depraktijkvannu.nl
Home » Blogs » Kinderen begeleiden » Spelenderwijs leren, werken, leven.

Spelenderwijs leren, werken, leven.

door | 23 nov, 2021 | Bewustzijn, Hoogsensitiviteit, Kinderen begeleiden

Onze kinderen, onze leermeesters

Mijn visie op de kinderen van nu zal je mogelijk de wenkbrauwen doen fronsen. Daar ben ik me van bewust, maar dat maakt me niet uit. Ik heb me voorgenomen om de kinderen van nu een stem te geven, zodat ze gezien worden voor wie ze zijn. Ik wil je inspireren om anders naar ze te kijken.

De kinderen van nu (en volwassenen die zich hierin herkennen) komen voor de nieuwe tijd. Ze zijn hier om een bijdrage te leveren aan de transitie van de maatschappij, de wereld, de mensheid. De transitie die nu plaatsvindt, naar een liefdevolle, menselijke maatschappij. Deze kinderen komen met een ander bewustzijn op de wereld. Ze zien de nieuwe wereld en de manier waarop we daar (samen-)leven al en ‘weten’ (misschien niet bewust) hun rol, hun zielsmissie. Alles wat hen afhoudt van het leven van deze missie, levert weerstand op. 

Lastig gedrag heeft een boodschap

School zoals school nu eruit ziet, past niet in dat beeld en helpt hen niet hun zielsmissie te volbrengen. Ze worden er niet begrepen en de aanpak is niet passend. Ze leren niet op de manier, zoals ze willen leren. Ze leren er niet de dingen die ze willen leren. Aanpassen lukt ze niet. Ze zijn zo krachtig dat ze, zo klein als ze zijn, in verzet gaan. Dat geeft de problemen op school, die ik in de inleiding (homepagina) beschreef. Het schoolsysteem is dan ook aan het einde van de levensduur en zal (geleidelijk) moeten worden aangepast. En ook thuis gaat niet alles zonder weerstand. Maar kinderen zijn niet hun gedrag. Ze zijn niet vervelend, teruggetrokken, angstig, irritant of agressief. Ze laten vervelend, teruggetrokken, angstig, irritant of agressief gedrag zien. En dat doen ze niet voor niks. Met dat gedrag willen ze iets vertellen, iets duidelijk maken. Het is aan ons, de volwassenen, om daar naar te luisteren. We hoeven ze maar te zien, te erkennen en te volgen. Dat vergt wel moed van ouders.

Presteren en hard werken

Wij zijn gevormd door overtuigingen die al vele generaties gelden over wat gelukkig maakt, wanneer je succesvol bent, wat je daarvoor moet doen en de verwachtingen die daarbij als vanzelf op ons geprojecteerd zijn. Je moet naar school, hoe hoger je scoort hoe beter. Je moet diploma’s halen om aan de bak te kunnen. Maar zoals onze zoon laatst vroeg: “waarom moet ik naar school om het vak te leren? Ik kan toch gewoon bij een bedrijf gaan werken of stagelopen en dan leren zij mij toch alles?” Dat is natuurlijk ook een optie, maar die wordt de kinderen niet geboden. Die weg is afgesloten voor ze. Daar mag je natuurlijk van vinden wat je wilt. Maar tijden veranderen. Presteren en hard werken is iets van het tijdperk waar we uitkomen. Dat past niet bij het nieuwe tijdperk.

Wat dan wel?

Het kan ook anders. Niet dat we niet actief zullen zijn in de nieuwe tijd of wereld. Misschien besteden we nog steeds veel tijd aan wat we willen doen, echter we tappen uit een ander vaatje. Niet uit dat van ‘moeten’ maar dat van ‘willen’, vanuit de verbinding met ons hart, ons verlangen en passie.

Onze kinderen willen spelenderwijs leren, spelenderwijs werken en spelenderwijs leven. Eigenlijk iets wat we zelf ook wel willen misschien? Wij hebben geleerd dat we hard moeten werken, hard moeten zijn voor onszelf, diploma’s nodig hebben voor goede banen en om veel te verdienen. Als je veel verdient en veel hebt, ben je succesvol. Onze kinderen doen ons graag voor, hoe succesvol te zijn op hun manier en prikkelen ons om zelf stappen te zetten hierin. Ze ‘bewijzen’ ons dat het ook anders kan. We zien hiervan mooie voorbeelden zoals de bekende youtubers, kinderen met een eigen bedrijf of uitvinding, kinderen met uitzonderlijke talenten bijvoorbeeld op het gebied van dans, muziek of kunst.

Herinner je wie je werkelijk bent

Ze sporen ons aan om ons te herinneren wie we echt zijn en wat onze (spirituele) talenten zijn. Veel kinderen hebben fysieke klachten, zoals bijvoorbeeld vaak buikpijn, exceem of last van een allergie. Er zijn kinderen die (daarnaast) overledenen zien, heftige emoties hebben of snel overprikkeld zijn, slecht (in-)slapen. Ze vragen veel aandacht. Het begeleiden is soms behoorlijk intens. We worden uitgenodigd om ons te verdiepen in onze kinderen, in wat ze nodig hebben. Om ze te begrijpen en goed te kunnen begeleiden, kiezen we steeds vaker het spirituele pad. Precies dat is wat ze willen. We ontdekken gaandeweg dat we meer zijn dan ons lichaam. We hebben ook een ziel en een geest of hoger zelf. We zijn een spiritueel wezen en we kunnen onze eigen werkelijkheid creëren. Hierin ligt onze kracht. We zijn alleen vergeten hoe. Het bewustzijn hierop is versluierd door angst, schuld, schaamte, trauma’s, programma’s vanuit opvoeding, cultuur en geschiedenis. Onze kracht is dus onderdrukt. Als we de sluiers oplichten, gaan we zien wie we zijn daaronder, in de kern. Dat is niet degene die we nu denken dat we zijn. De ziel die jij bent wordt gelukkig van andere dingen.

Het roer om op zoek naar een bezield leven

Als er geen ruimte is voor een ander blikveld op school, tijdens de studie of in het werkende leven, dan haken de bewuste kinderen en volwassenen af. Ze raken gefrustreerd en zijn prikkelbaar of juist teruggetrokken en afwezig. Bij jongeren (pubers en jongvolwassenen) zien we, mede gevoed door deze crisis, een enorme toename van eenzaamheid en depressieve klachten. Ook volwassenen lopen regelmatig vast. In hun zoektocht naar de oorzaken en de oplossingen, maken ze keuzes waar anderen het benauwd van krijgen en die niet begrepen worden. 

Veel volwassenen gooien het roer in hun leven om. Het programma op de televisie is niet voor niks zo populair. Veel mensen verlangen naar iets wat nu niet vervuld wordt. Ze missen iets en ik denk dat dat bezieling is. Een bezield leven. De dingen doen waarmee je je ziel voedt. Dat is naar mijn mening een belangrijke reden van de toename van depressie onder jongeren, naast de trauma’s opgelopen door het aanpassen aan wat van hen verlangd wordt/werd en het gebrek aan erkenning en verbinding met zichzelf en anderen. Het gemis aan bezieling is ook de reden dat ik mijn succesvolle carrière van 20 jaar in het vastgoed, ondanks alle opleidingen en het financiële plaatje, heb losgelaten. Er zijn heel veel professionals die het roer omgooien om de roep van hun ziel te volgen. Deze roep komt vaak in de vorm van lifechanging events zoals bijvoorbeeld het overlijden van een naaste, scheiding, ziekte, burn-out of depressie, en/of aangespoord door kinderen die intensieve begeleiding vragen of zelfs vastlopen. Zo kan dit (soms onbewuste) verlangen leiden tot transformatie in je leven.

Als je de signalen van je kind niet oppikt

Kinderen willen intuïtief eigen keuzes maken en het leven laten ontstaan, laten ontvouwen. Als dat op te veel weerstand stuit, kunnen ze ‘bezwijken’ onder de druk. Ze zijn afhankelijk van ouders om te overleven en dus loyaal. Maar vergis je niet. Als ze vanwege de druk besluiten zich (alsnog) gedeisd te houden, blijft hun eigen wil en hun eigen plan onderhuids broeien. Zo ook de boosheid, verdriet en frustraties dat ze niet zichzelf mogen zijn, als er onvoldoende ruimte is voor hun gevoel, verhaal, verlangen en intuïtie.

Tegelijk gaan ze twijfelen aan zichzelf en hun gevoel: “als dit de reactie is van papa en mama of de leraar, dan voel ik het misschien niet goed”. Ze leren dat het niet handig is om te voelen en hun intuïtie te volgen, want het kost ze nu te veel. Het levert ze te veel afwijzing en pijn op. Ze denken dat niet in zoveel woorden, niet bewust. Dit zijn onbewuste processen. Dit kan traumatisch zijn, met alle gevolgen van dien op latere leeftijd, zoals depressie, verslaving of andere (psychische) problemen. Veel volwassenen kampen nu met deze gevolgen.

Als ze onder het juk vandaan mogen en er meer vrijheid ontstaat, gaan ze daar gretig gebruik van maken. Vast niet altijd op de manier waar ouders op hopen. Sterker nog. Als ze met veel bagage rondlopen, veel afwijzing, frustraties en dergelijke, dan doen ze misschien juist de dingen die je zo graag had willen voorkomen.

Bezield leven, durf jij?

Zou het niet veel fijner zijn om hun voorbeeld te volgen? Om te gaan leven in verbinding met je hart en je ziel? Zelf te gaan ontdekken en leren hoe je je leven spelenderwijs kunt leven? Hoe je de dingen in je leven kunt laten ontstaan, laten ontvouwen door je intuïtie te volgen? Hoe je jezelf kunt bevrijden van jouw juk? Denk je niet dat je kind dan opgelucht is en ruimte voelt om zichzelf te zijn? Ik denk dat je kind aan de zijlijn staat te juichen. Dit is wat hij of zij voor jou wenst en voor zichzelf. Hoe mooi het mechanisme werkt! Dit is geen makkelijke weg, maar wel zeer lonend, voor zowel jezelf als je familiesysteem en dus ook voor je kind. Door het aan te gaan, ga je dat ervaren en dat geeft je de drive en moed om door te gaan op dit pad. Ik kan je verzekeren dat het leidt tot mooie dingen. De eerste stappen zijn misschien het spannends. Je bent welkom in De praktijk van nu.

Kennisdelen

Mijn doel is mijn kennis met je te delen. Als je een vraag hebt, stel hem dan. Ik kies steeds een veel gestelde vraag uit en deel mijn kennis over dat thema hier met je.

Gerelateerde artikelen

Wat is jouw visie op hoogsensitiviteit?

Wat is jouw visie op hoogsensitiviteit?

Sommige mensen zijn gevoeliger voor prikkels, emoties, stemmingen en er zijn mensen die dingen waarnemen die een ander niet ziet, hoort of voelt. Toch kan ook de persoon die minder lijkt te voelen en waarnemen hooggevoelig zijn, maar is het voelen en waarnemen geblokkeerd. Het bewustzijn hierop is daardoor minder. De kinderen van nu lijken gevoeliger dan wijzelf. Zij komen met een hoger bewustzijn op deze wereld.

Lees meer
Help, ik verzuip! Een noodkreet namens de kinderen van nu.

Help, ik verzuip! Een noodkreet namens de kinderen van nu.

Waarom hebben de kinderen van nu het zo moeilijk in deze wereld en op school? Wat is er toch aan de hand? Wat hebben ze nodig? Misschien een beetje begrip, een onbevooroordeeld luisterend oor, meer tijd en ruimte om tot zichzelf te komen en (zich)zelf te ontdekken, minder druk, minder presteren, meer vertrouwen in hen en in hun intuïtie, ouders die verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen en voor eigen bagage? Kinderen begeleiden is intensief, en het begeleiden van de spirituele kinderen van nu, in deze tijd, is een hele opgave en vraagt echt veel van ouders, leraren en andere begeleiders. Waarom dat zo is, lees je in dit stuk.

Lees meer
Traumatherapie; alleen als je heftige dingen hebt meegemaakt?

Traumatherapie; alleen als je heftige dingen hebt meegemaakt?

Bij trauma denken we aan ernstige dingen als misbruik, mishandeling, traumatische ervaringen als een ongeluk. Ook kleinere events in het leven kunnen echter trauma opleveren. Als je hooggevoelig bent, komt alles harder binnen en is er een groter risico op trauma. Het risico is weer veel kleiner als er sprake is van een liefdevolle basis met (emotioneel en fysiek) beschikbare ouders / verzorgers.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin