06 130 727 43 info@depraktijkvannu.nl

Disclaimer

Algemeen

De Praktijk Van Nu is ingeschrevenbij de Kamer van Koophandel onder nummer 80331874, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.depraktijkvannu.nl. 
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

De Praktijk Van Nu streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

De Praktijk Van Nu aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is De Praktijk Van Nu niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
De Praktijk Van Nu heeft uitsluitend de doelstelling geinteresseerden in psychodynamische therapie, coaching, healing en trainingen, te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan persoonlijk welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van psychodynamische therapie en coaching, healing en training in relatie tot persoonlijk welzijn en persoonlijke ontwikkeling.
De Praktijk Van Nu kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Aan de berichtgevingen die De Praktijk Van Nu publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: info@depraktijkvannu.nl